Chống Thấm Gốc Xi Măng Polyme – Crocodile Eco Shield

• Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước.

• Có thể thi công bằng cọ hoặc bay.

• Thi công dễ dàng và nhanh chóng.

• Độ bám dính cao.

• Độ linh động tương đối, chịu mài mòn và bền nước.