Crocodile 621 Standard Grout

  • Cường độ nén đầu và cuối cao> 650 ksc
  • Có thể sử dụng dưới máy móc, thiết bị mà không bị co ngót.
  • Đặc điểm dòng chảy tuyệt vời mà không có bất kỳ sự phân tách và chảy máu.