Crocodile Epoxy Seal

  • Không bị chảy-trượt, ngay cả ở nhiệt độ cao.
  • Độ cứng cao, không co ngót.
  • Bám dính tốt với bê tông và nhiều loại vật liệu khác.
  • Cường độ phát triển sớm.
  • Chịu mài mòn lớn.
  • Không chứa dung môi.
  • Có thể đóng rắn khi ngâm trong nước.