Crocodile Non Ferrous, Non Shrink Grout

  • Cường độ chịu nén cao > 700 ksc.
  • Có thể được sử dụng bên dưới các thiết bị và hạng mục tải trọng nặng mà không gây co ngót.
  • Cường độ sau cùng cao và độ thấm thấp, đảm bảo độ bền khi vữa đã đóng rắn.
  • Độ chảy