Keo Chà Ron Cá Sấu Turbo Plus

• Có độ linh động cao nên có thể lèn sâu vào các đường ron hẹp
• Dùng cho gạch Porcelain, đá marble và granite
• Đóng rắn nhanh, đưa vào sử dụng sau khi chà ron 6 giờ
• Ngăn ngừa thải vôi trắng bằng công nghệ WCAC
• Chống nấm mốc đen bằng công nghệ Microban
• Không thấm nước với hoạt chất Hydrophobic