Vữa Đa Dụng Không Co Ngót – Crocodile Multi Purpose Grout

• Cường độ nén cao >600 ksc.

• Độ chảy cao, có khả năng lấp đầy các lỗ rỗng hẹp và phức tạp.

• Sử dụng cốt liệu mịn, tăng cường khả năng bơm, giảm hiện tượng phân tầng và kẹt cốt liệu