Vữa Rót Không Co Ngót – Crocodile CG Grout

• Cường độ nén cao > 600 ksc.
• Dùng để kết nối các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
• Độ chảy cao giúp lấp đầy các lỗ rổng hẹp và phức tạp