Vữa Sữa Chữa Kết Cấu – Crocodile Acrylic Patch

• Có thể sử dụng với độ dày từ 13-50 mm.
• Cường độ nén cao (>970 ksc), tương thích với hầu hết các loại bê tông.
• Cường độ bám dính, cường độ chịu kéo và chịu uốn cao.
• Đóng rắn nhanh và phát triển cường