Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Feather Patch

• Vữa trám chất lượng cao, chiều dày lên đến 13 mm.
• Cường độ nén > 800 ksc.
• Có khả năng giữ ẩm và tự bảo dưỡng.
• Cường độ nén, uốn và bám dính cao