Vữa Sửa Chữa Kết Cấu – Crocodile Protectcrete Mortar

• Dùng dể sửa chữa và thấm sâu vào bê tông ngăn thấm nước.

• Đóng rắn nhanh và nhanh khô ngay cả ở điều kiện độ ẩm cao.

• Chịu được áp lực thủy tĩnh lớn và có cường độ nén cao.

• Không độc hại.