Vữa Xi Măng Trám Đóng Rắn Nhanh – Crocodile Plug

  • Đóng rắn nhanh trong vòng 30 giây đến 3 phút sau khi trộn.
  • Cường độ bám dính cao.
  • Có thể sử dụng ở nhiệt độ dưới 0 oC.